Allmänna villkor

Villkor

Dessa villkor är tillämpliga avseende uthyrning, kurser och utfärder för företag och privatpersoner.

Det här ingår:
Kajak: Kapell, flytväst och paddel. Sjökort/karta och kompass tar du med själv.
Cykel: Hjälm och reparationskit.

Bokning och betalning
Bokning sker via mail johan@kayaqa.se eller tel: 070-7981210 Bokningen är bindande. När du bokar betala du via bankgiro 592-7934. Vid betalningspåminnelse debiterar vi 50 kr i påminnelseavgift.

När du bokar betalar du hela beloppet.

Avbokning
Om du bokar av tidigare än 21 dagar innan avfärd betalar vi tillbaka hela beloppet med 100 kr i avdrag för administrationskostnader.
Om du bokar av 8-20 dagar innan avfärd betalar vi tillbaka 75% av det totala beloppet.
Om du bokar av 1-7 dagar innan avfärd betalar vi tillbaka 50% av det totala beloppet.
Om du bokar av samma dag som du tänkt ge dig av görs ingen återbetalning.
Om du uteblir utan att avboka görs ingen återbetalning.

Vi, Kayaqa, förbinder oss att hyra ut produkter som är hela, funktionsdugliga och ändamålsenliga. Tillhörande utrustning ska likaledes vara i gott skick.

Vill du inte göra rent din kajak eller cykel själv kan du köpa tjänsten av oss för 200 kr när du bokar. Det är även vad vi debiterar dig om du försummat att göra rent din kajak eller cykel.

Ansvar och försäkring
Du måste vara simkunnig

Flytväst måste du ha på dig när kajaken är på vattnet.

Hjälm måste du ha på dig när du cyklar.

Blir du försenad är du skyldig att meddela oss. Återkommer du inte när du angivit har vi rätt att kontakta Sjöräddningen. Om du uppträder olämpligt (t ex underlåter att iaktta allemansrättens regler, låter bli att bära flytväst), eller begår lagbrott, förbehåller vi oss rätten att återta hyrd utrustning för resterande hyrestid. Hyresbeloppet reduceras inte om vi behöver göra detta.

All paddling med våra kajaker sker på egen risk. Att paddla kajak räknas som att framföra vilken annan fritidsbåt som helst. Det är ditt ansvar att paddla enligt gällande sjövägsregler.

Om skada uppstår på kajaken eller annan utrustning är du ersättningsansvarig. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad din hemförsäkring täcker vid skada eller förlust av hyrd utrustning.

Du har ansvar för att lämna tillbaka kajaken/cykeln vid hyrestidens slut. Kayaqa har inte ansvar för att transportera kajaker eller personer som inte förmår återvända till överenskommen plats. Skulle du som kund vara i behov av assistans hjälper vi till i mån av resurser mot ersättning.

Inlämning:
Enl. överenskommelse.
Då ska kajak/cykel och utrustning vara rengjorda och färdiga för oss att besiktiga så att nästa kund får hel och ren utrustning.

Återlämnar du din kajak/cykel senare än ovan angivna tid debiterar vi dig 250 kr per påbörjad halvtimme.